Παραγγελίες: 210.2477860210.2477863, 2130331279
Δωρεάν Μεταφορικά με αγορές 49 ευρώ 
Eγγύηση και Επιστροφές Προϊόντων

Εγγύηση και Επιστροφή Προϊόντων

 

Η Hellas-tech.gr βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση τα προϊόντα λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης. 

 

Γενικοί όροι - Εγγύηση προϊόντων

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Μεσά σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στην εταιρεία μας και στη συνέχεια αναλαμβάνει η εταιρεία τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη.

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.2251/1994 αρ. 3ε παρ. 1, εάν η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση και το προϊόν είναι ελαττωματικό, τα έξοδα αποστολής αναλαμβάνει η εταιρεία μας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εντός του διαστήματος αυτού που ορίζει ο νόμος, μπορείτε να αποστείλετε αίτημα επιστροφής στο email info@hellas-tech.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210-2477860 10:00-17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει ο πελάτης σε κάθε αγορά που πραγματοποιεί. 

Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να είναι στην αρχική τους συσκευασία και σε άριστη μεταπωλίσιμη κατάσταση. Οποιαδήποτε χρήση των παραδοθέντων προϊόντων πέραν της απαραίτητης για την επιθεώρησή τους κατά την παράδοση, ακυρώνει το δικαίωμά σας για επιστροφή. 

Δεν μπορούν να επιστραφούν προϊόντα χωρίς την αρχική τους συσκευασία ή με παραβιασμένη συσκευασία, μεταχειρισμένα, χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα ενώ μπορούμε να αξιώσουμε αποζημίωση ακόμη και για αχρησιμοποίητα προϊόντα εφόσον επιστρέφονται καταπονημένα, ελλειπή ή με φθορές. 

Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λογω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της αγοράς και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Μετά το πέρας των 14 ημερών, με το αποδεικτικό της αγοράς σας, βάσει νόμου, έχετε εγγύηση του προϊόντος καλής χρήσης για 2 χρόνια για το ηλεκτρικό κομμάτι. Το σπάσιμο και τα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται απο την εγγύηση. Τα ανταλλακτικά είναι με χρέωση εφόσον μπορεί να μας το προμηθεύσει ο προμηθευτής και δεν έχει καταργηθεί το προϊόν.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Hellas-Tech.gr θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν εφόσον η βλάβη υπάγεται στην εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Hellas-Tech.gr θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την Hellas-Tech.gr. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της  Hellas-Tech.gr. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην κυριότητα της.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. CD, μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κλπ). Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σας δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η Hellas-Tech.gr δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή  χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λογισμικού.

Σας συστήνουμε να ελέγχετε, κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, ελλιπή εξαρτήματα και να μας ενημερώνετε άμεσα.

 

Δεν θα γίνονται δεκτά προϊόντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή εγκατάσταση.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

 

Η Hellas-Tech.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών του ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η όποια εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

 

Προϊόντα που δεν επιστρέφονται:

 • Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται (εκτός εάν είναι ελαττωματικά) τα εξής προϊόντα:
 • Εσώρουχα
 • Μαγιό
 • Καλλυντικά
 • Κάλτσες / Καλσόν
 • Κοσμήματα
 • Ακουστικά βαρηκοΐας
 • Ζώνες αδυνατίσματος
 • Ξυριστικές μηχανές
 • Κουρευτικές μηχανές
 • Κρέμες
 • Αρώματα
 • Συσκευές μασάζ
 • Σεξουαλικά βοηθήματα (δονητές, σφήνες κ.ο.κ)
 • Προϊόντα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά, ετικέτες και καρτελάκια του προμηθευτή / κατασκευαστή
 • Κάθε προϊόν που στην ιστοσελίδα έχει την ένδειξη «μη επιστρεφόμενο»
 • Προϊόντα ομορφιάς, όπως αρώματα και προϊόντα περιποίησης αν έχει καταστραφεί ή φθαρεί η συσκευασία ή το εξωτερικό τους πλαστικό κάλυμμα / μεμβράνη.
 • Τα εποχιακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα χριστουγεννιάτικα είδη, αποκριάτικα είδη, είδη συσκευασίας, τσάντες δώρου και οποιοδήποτε άλλο προϊόν συγκαταλέγεται στα εποχιακά δεν μπορεί να επιστραφεί. Σε περίπτωση αλλαγής εποχιακού προϊόντος, δεν ισχύει η επιστροφή χρημάτων και μπορούν μόνο να αλλαχθούν με παρόμοια εποχιακά προϊόντα.

Σημείωση : Τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν ή να επιστραφούν έως 10 Δεκεμβρίου καθώς αφορά εποχιακό είδος.

 • Επίσης δεν μπορούν να επιστραφούν και εξαιρούνται, αναλώσιμα μέρη συσκευών, καλώδια, μπαταρίες, λυχνίες κλπ. αποσφραγισμένα προϊόντα λογισμικού, CD, βιβλία ή έντυπα τα οποία εύκολα αντιγράφονται, εφόσον αποσφραγιστούν ή χρησιμοποιηθούν.

 

Σε περίπτωση επιστροφής αποδεδειγμένα ελαττωματικού προϊόντος και εντός διαστήματος 14 ημερών, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την ετερεία μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή και θα αφαιρεθούν από το επιστρεφόμενο ποσό ή θα χρεωθούν επιπλέον των εξόδων της νέας αποστολής. Τα έξοδα επιστροφής ορίζονται με βάση την ογκομέτρηση του προϊόντος καθώς και την περιοχή του αποστολέα.

 

Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφές χρημάτων εκτελούνται από την εταιρεία μας εντός 7-15 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις μας.

Σημείωση: Η οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο μέσο με το οποίο ο πελάτης πλήρωσε αρχικά το προϊόν (πληρωμή με κάρτα: επιστροφή σε κάρτα, πληρωμή μεσω τραπέζης: επιστροφή στον τραπεζικό σας λογαριασμό, πληρωμή μεσω κάποιας συνεργαζόμενης πλατφόρμας: επιστροφή χρημάτων μεσω αυτής).

Σε περιόδους υψηλής κίνησης και ειδικά όταν η επιστροφή αφορά κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης πιθανόν να υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις.Τα όποια έξοδα μεταφοράς χρημάτων (τραπεζικές κρατήσεις κλπ) επιβαρύνουν τον αγοραστή. 

Σε περίπτωση που κατά την αγορά του προϊόντος ίσχυαν δωρεάν μεταφορικά, αυτά παύουν να ισχύουν εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά και οφείλει να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος προς την εταιρεία.

 

Δωρεάν μεταφορικά

Τα δωρεάν μεταφορικά παύουν να ισχύουν οταν ο πελάτης εχει συμπληρώσει ποσό κάτω από το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό.

Πιο συγκεκριμένα αν κάποιος πελάτης εχει αγοράσει προϊόντα ανω του προβλεπόμενου ποσού και εχει παραλάβει τα προϊόντα του στο χώρο του εντελώς δωρεάν, αν αποφασίσει στην πορεία να επιστρέψει κάποια προϊοντα και το ποσό πέσει κάτω απο το προβλεπόμενο ποσό, τότε θα πρέπει να χρεωθεί και τα αρχικά μεταφορικά που εκπίπτουν ανάλογα το προϊόν.

Επιπλέον, θα χρεωθείτε για το κόστος αποστολής της επιστροφής τα οποία θα αφαιρεθούν από το ποσό που θα εισπράξετε ή μπορείτε να το στείλετε απευθείας στην εταιρεία μας με δική σας χρεώση.
 

Διαδικασία επιστροφής προϊόντος

Κάθε προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται από την φόρμα επιστροφής με συμπληρωμένο τον αριθμό παραγγελίας κατά την αρχική σας παραγγελίας καθώς και τον κωδικό του προϊόντος που είχατε παραγγείλει και την απόδειξη αγοράς φωτοτυπία. 

Εκτυπώστε την φόρμα επιστροφής που θα βρείτε ΕΔΩ και αποστείλετε μαζί με το προς επιστροφήν προϊόν. Ενναλακτικά για οτιδήποτε αφορά ελάττωμα προϊόντων ή service αυτών, η γνωστοποίηση προς την εταιρεία μας γίνεται με αναφορά του σφάλματος στο email service@hellas-tech.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς φόρμα και κωδικό επιστροφής δεν γίνονται δεκτά ενώ επιστροφές που αφορούν αντικατάσταση προϊόντων ή επιστροφές χρημάτων πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. 

Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα της
Hellas-Tech.gr καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι
επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

Προσοχή !

Τα προς επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στο σημείο από όπου αγοράστηκαν. Για παράδειγμα, εάν έχει πραγματοποιηθεί η αγορά του προϊόντος στο κατάστημα Περιστερίου, θα πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο κατάστημα Περιστερίου (ομοίως και στο κατάστημα Μενιδίου).

Με την παραλαβή των εμπορευμάτων ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους. Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hellas-tech.gr καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε άλλο φυσικό κατάστημα. Επιπλέον τα προϊόντα περνούν τεχνικό έλεγχο (όπου είναι εφικτό) για την σωστή λειτουργία τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

H Hellas-Tech.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Τιμές, προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Video και φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια ή χρωματισμούς.